Projekt

Vrednost projekta (delež organizacije / celota)

Osebna izkaznica

Projekti

Seznam prikazuje projekte organizacije, ki so v tem finančnem letu prejeli kakršno koli financiranje.

Vrednost celotnega projekta (v EUR) prikazuje celoten vrednost projekta, ki se deli med morebitne projekte partnerje ali projektni konzorcij, Delež organizacije od celotnega projekta (v EUR) pa predstavlja znesek, ki pripada organizaciji.