Višina zbranih donacij fizičnih oseb

10.000,00 EUR

Število donatorjev: 100

Poimenski seznam donatorjev

Prva Oseba

1.000,00 EUR

Druga Oseba

500,00 EUR

Višina zbranih donacij pravnih oseb

2.000,00 EUR

Število donatorjev: 1

Poimenski seznam donatorjev

Eno Podjetje

2.000,00 EUR

Višina zbranih donacij z 1% dohodnine

8.000,00 EUR

Kako smo porabili zbrane donacije

Z donacijami smo poravnali nekatere stroške rednega delovanja in organizirali praznovanje naše 10-letnice delovanja.

Osebna izkaznica

Donacije fizičnih oseb

Prikaz celotne višine donacij, ki jih je organizacija prejela s strani fizičnih oseb. Organizacija lahko na tem mestu prikaže celotni zbrani znesek in podatek o številu donatorjev.

Poimenski seznam donatorjev, ki so fizične osebe, je seznam posameznih donatorjev, ki jih organizacija želi izpostaviti ali pa so to željo izrazili sami.

Donacije pravnih oseb

Prikaz celotne višine donacij, ki jih je organizacija prejela s strani pravnih oseb. Organizacija lahko na tem mestu prikaže celotni zbrani znesek in podatek o številu donatorjev.

Poimenski seznam donatorjev, ki so pravne osebe, je seznam posameznih donatorjev, ki jih organizacija želi izpostaviti ali pa so to željo izrazili sami.

1 % dohodnine

Znesek, ki ga je organizacija prejela s strani 1 % dohodnine. Vsakdo, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim in drugim splošno koristnim organizacijam, ki so vpisane na seznam upravičencev.

Poraba donacij

Organizacija opisno sama obrazloži, za kakšne namene je porabila zbrane donacije fizičnih in pravnih oseb.