Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Ob železnici 8
2000 Maribor

Davčna številka: 19034890
Matična številka: 5967996000

Kontakt: info@pekarnamm.org, 041 481 246

Zastopnik_ca: Urška Breznik

TRR: SI5604515-0000318668

Organizacija ima status organizacije v javnem interesu na področju Mladine, kulture.

Ljudje

Število redno zaposlenih: 6

Število drugih stalnih sodelavcev: 15

Redno zaposleni po spolu:

16,67 % moških
83,33 % žensk

Število prostovoljcev: 69

Plačna razmerja

Najvišja plača1,58

1Najnižja plača

Najvišja plača1,15

1Povprečna plača

Osebna izkaznica

Osnovni podatki

Humanitarne organizacije so tiste organizacije, ki delujejo kot splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč, izpolnjujejo pogoje in merila, ki jih določa Zakon o humanitarnih organizacijah in jim je bil podeljen ta status s strani Komisije za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne organizacije.

Status organizacije v javnem interesu na določenem področju lahko organizacija pridobi, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma članov in je splošno koristno. Vlogo za pridobitev statusa nevladna organizacija poda pri ministrstvu, pristojnem za področje.

Letna poročila

Letna poročila, ki jih organizacije lahko objavijo na tem mestu, so: vsebinsko poročilo, finančno poročilo, poročilo o prostovoljskem delu in skupno vsebinsko in finančno poročilo.

Ljudje

Redno zaposlene so tiste osebe, ki v organizaciji delujejo v okviru pogodbe o zaposlitvi, ne glede na delež zaposlitve.

Drugi stalni sodelavci so tiste osebe, s katerimi organizacija redno sodeluje v kakršni koli drugi pogodbeni obliki (samozaposleni, podjemna pogodba, avtorska pogodba).

Redno zaposleni po spolu – delež moških / delež žensk / delež nebinarnih oseb prikazuje redno zaposlene osebe, ki ustrezajo določeni kategoriji.

Člani so vpisani za organizacije, ki temeljijo na članstvu, prostovoljci pa so vpisani za organizacije, ki so registrirane kot prostovoljske organizacije.

Plačna razmerja

Podatki o plačnih razmerjih se beležijo glede na spol kot pravno kategorijo, kamor sodijo različni spoli in spolne identitete, večina oseb znotraj kategorije pa je cisspolnih žensk in cisspolnih moških. V Sloveniji se namreč statistika o višini plač po spolu vodi na podlagi pravne kategorije spola, ki sta dve (ženski in moški spol). Zavedamo se, da tovrstni statistični podatki žal niso uporabni za primerjanje podatkov o višini plač za osebe, ki niso cisspolne, kjer so razlike v višini plač še višje, tudi znotraj ene pravne kategorije.