Višina zbranih donacij fizičnih oseb

5.635,52 EUR

Število donatorjev: 169

Višina zbranih donacij z 1% dohodnine

6.503,85 EUR

Kako smo porabili zbrane donacije

V letu 2021 smo zbrane donacije porabili za delo na petih tematskih sklopih: sovražne vsebine, zaščita narave, odprti podakti, stanovanjska kriza in enakost spolov.

Osebna izkaznica

Donacije fizičnih oseb

Prikaz celotne višine donacij, ki jih je organizacija prejela s strani fizičnih oseb. Organizacija lahko na tem mestu prikaže celotni zbrani znesek in podatek o številu donatorjev.

Poimenski seznam donatorjev, ki so fizične osebe, je seznam posameznih donatorjev, ki jih organizacija želi izpostaviti ali pa so to željo izrazili sami.

Donacije pravnih oseb

Prikaz celotne višine donacij, ki jih je organizacija prejela s strani pravnih oseb. Organizacija lahko na tem mestu prikaže celotni zbrani znesek in podatek o številu donatorjev.

Poimenski seznam donatorjev, ki so pravne osebe, je seznam posameznih donatorjev, ki jih organizacija želi izpostaviti ali pa so to željo izrazili sami.

1 % dohodnine

Znesek, ki ga je organizacija prejela s strani 1 % dohodnine. Vsakdo, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim in drugim splošno koristnim organizacijam, ki so vpisane na seznam upravičencev.

Poraba donacij

Organizacija opisno sama obrazloži, za kakšne namene je porabila zbrane donacije fizičnih in pravnih oseb.