Enostaven in transparenten prikaz delovanja nevladnih organizacij

Brezplačna aplikacija Odprti računi za NVO vam omogoča, da s proaktivno finančno transparentnostjo delovanja krepite zaupanje v vaše delo. Vi vnesete podatke, aplikacija pa jih sistematizira in prikaže na javnosti prijazen in razumljiv način. Tako lahko brez programerskega znanja in z malo vloženega časa izboljšate transparentnost svoje organizacije!

Večja finančna transparentnost


Izboljšajte finančno transparentnost svoje organizacije in objavite rezultate na javnosti prijazen način – brez programerskega znanja in z malo vloženega časa.

Brezplačna in enostavna uporaba


Uporaba aplikacije je brezplačna in ne prinaša dodatnih finančnih bremen. Le vnesite podatke o organizaciji, zaposlenih, prihodkih, odhodkih, donacijah in financiranih projektih, aplikacija pa jih bo sama sistematizirala in vizualizirala.

Okrepljeno zaupanje javnosti


Z uporabo aplikacije boste okrepili zaupanje javnosti v vaše delovanje in finančno poslovanje, obenem pa izboljšali tudi pripravljenost na diskreditacije nevladnega sektorja, saj se boste lahko na očitke odzvali ažurno in na podlagi dejstev.

V aplikacijo vnesete podatke, mi pa vam omogočimo, da jih lahko preprosto prikažete na svojem spletnem mestu ali družbenih omrežjih!

Primer prikaza podatkov na spletnem mestu:

Potrebujete več informacij ali pa želite uporabljati aplikacijo Odprti računi za NVO?

Pošljite sporočilo na odprtiracuni@danesjenovdan.si. V najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali z navodili in vam posredovali uporabniško ime in geslo za dostop do administratorskega sistema aplikacije, v katerega boste vpisovali podatke.